Altını ıslatmak

Rahat alt ıslatmada altta yatan bir ya da birden fazla unsur olabilir. Genetik faktörler, uyanma bozuklukları, hormonal faktörler ve mesane (idrar kesesi) ile ilgili faktörler görevli tutulmuştur. Vakaların %97-98’inde organik bir niçin yoktur. %2-3 oranında organik bir niçin tespit edilebilir. Bunlar içinde bozulmuş işeme fonksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, üretrada tıkanıklık, […]

Yazının Devamı