Akciğer kanseri

Akciğerde yer edinen hücrelerin dengesiz bir halde çoğalması sonucu meydana gelen fena huylu tümöral oluşumlara akciğer kanseri adı verilir. Kanser hücreleri ilk olarak bulunmuş olduğu yerde çoğalarak kitlesel bir yapı oluşturur. İleri evrelere gelindiği süre ise çevre doku ve organlara yayılım gösterir. Akciğer kanseri oldukça sık görülen, ciddi neticeleri olan kanser türlerinden biridir. Erken evrelerde çoğu zaman emare vermediği için teşhis edildiğinde hastalık çoğunlukla ileri evreye gelmiştir. Bundan dolayı risk altında olan bireylerin tertipli olarak tarama yaptırmaları önemlidir.

Akciğer kanseri emareleri

Akciğer kanseri emareleri, hastalık ilerledikçe görülmeye adım atar. Erken evrelerde çoğu zaman hiçbir emare yada bulgu görülmez. En sık olarak akciğer kanseri emareleri;

Sürekli olan ve giderek daha fena hale gelen öksürük,

Kanlı balgam,

Ses kısıklığı,

Yutma güçlüğü,

İştah kaybı,

Ani ve süratli ortaya çıkan kilo kaybı şeklinde sıralanabilir.

Akciğer kanseri sebepleri nedir?

Akciğer kanserine en oldukça sebep olan etken sigara kullanımıdır. Fakat yaşamı süresince asla sigara içmemiş kişilerde de akciğer kanseri görülebilir. Bununla beraber sigara, akciğer kanseri için en büyük risk faktörüdür. Tüm vakaların %85’inden fazlasından sigara mesuldür. Meydana getirilen araştırmalara gore günde 25’den fazla sigara kullanan bireylerin asla sigara kullanmayanlara gore 25 kat daha çok akciğer kanserine yakalanma riski olduğu saptanmıştır.

 

 

Sigara kullanımı bir tek akciğer kanserinin değil yiyecek borusu ve ağız kanseri benzer biçimde başka kanser türlerinin de sebebidir. Eylemsiz içicilik de akciğer kanseri riskinde artışa niçin olur. Eşleri sigara içen hanımefendilerin içmeyenlere gore %25 oranında daha çok akciğer kanserine yakalanma riski taşımış olduğu saptanmıştır.

Akciğer kanserinin öteki bir sebebi ise asbest maruziyetidir. Asbest, kanserojen özellikleri olan ısıya ve aşınmaya dayanıklı, lifli yapıda bir mineraldir. Zararı olan tesirleri bilinmediği dönemlerde ısı ve ses yalıtımı için yaygın şekilde kullanılan asbest, şimdilerde sökümü esnasında işçiler zararı olan etkilerine maruz kalmaktadır.

Akciğer kanserinin türleri nedir?

Akciğerde başlayıp çevre doku ve organlara yayılan kansere birincil akciğer kanseri denir. Kanser, vücudunuzdaki başka bir yerde başlayıp akciğerlerinize yayılırsa, buna ise sekonder akciğer kanseri adı verilir.

Değişik primer akciğer kanseri türleri vardır ve bunlar ufak hücreli akciğer kanseri ve ufak hücreli olmayan akciğer kanseri şeklinde iki ana gruba ayrılır. Her 100 vakadan ortalama 12 tanesi ufak hücreli akciğer kanseri grubunda bulunur (%12). Çoğu zaman sigara içmekten doğar ve oldukça erken dönemde yayılma eğilimi gösterir.

Akciğer kanserinin büyük bir çoğunluğu ise ufak hücreli olmayan kanserlerden meydana gelir (%88). Bu gruptaki kanserler birazcık daha selim özellikler gösterir. Üç yaygın alt türü vardır. Benzer şekilde davrandıkları ve tedaviye benzer şekilde yanıt verdikleri için beraber gruplandırılırlar. Bu üç kanser türü adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom ve büyük hücreli karsinom şeklinde sıralanır.

Akciğer kanserinin tanısı iyi mi konulur?

Risk grubunda olan kişiler düşük doz bilgisayarlı tomografi ile senelik akciğer kanseri taraması yaptırmayı düşünebilirler. Akciğer kanseri taraması çoğu zaman uzun seneler süresince yoğun olarak sigara içen ve sıhhatli olan 55 yaş ve üstü kişilere önerilir.

 

Akciğer kanserini işaret eden emare ve bulgularınız var ise doktorunuz bazı tetkikler isteyebilir. Lüzumlu görülürse akciğer grafisi ya da bilgisayarlı tomografi çekilebilir. Balgamlı öksürüğünüz var ise balgam örneği alınarak laboratuvarda incelenir.

Anormal hücrelerden oluşan doku örneği biyopsi adında olan bir yöntemle çıkarılarak incelenebilir. Meydana getirilen testler sonucunda tanı konur. Akciğer kanseri evreleri ve türünün neler olduğu tespit edilir ve tedavi planlanır.

Akciğer kanseri tedavisi

Akciğer kanseri tedavisi genel sıhhat durumunuz, kanserin türü ve evresi benzer biçimde bir takım faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, immünoterapi benzer biçimde değişik tedavi seçenekleri vardır. Bu tedaviler tek başına ya da birkaçının kombinasyonu şeklinde uygulanabilir. Eğer akciğer kanseri risk grubunda yer alıyorsanız tertipli tarama planı için bir sıhhat kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ederiz.