Akrep sokması

Akrep sokması emareleri, o bölgede meydana gelen bazı semptomlarla anlaşılabilir. Akrebin soktuğu bölgede, şiddetli ağrı, uyuşma ve karıncalanma, hafifçe şişlik ve ısı gözlemlenebilir. Bunun yanı sıra çoğu zaman çocuklarda görülen semptomlara bakıldığında, nefes almada güçlük, istemsiz baş, boyun ve göz hareketleri, terleme, mide bulantısı ve kusma, kalp atışının hızlanması (taşikardi), tansiyonun yükselmesi ve huzursuzluk hali şeklinde durumlar görülebilir. Ek olarak akrepler tarafınca bir kere sokulan insanların, daha sonraki sokmalarda alerjik tepki yaşamaları mümkün hale gelebilir. Bu sokmalar, ağır alerjik reaksiyonların niçin olduğu anafilaksi isminde olan ve yaşamı tehdit eden bir duruma niçin olacak kadar şiddetli olabilir. Bu vakalardaki emare ve semptomlar; kurdeşen, nefes darlığı, bulantı ve kusmayı içerebilir.

Akrep Sokması Anında İlk Yardım

Akrep sokması ilk müdahale olarak, yaranın yumuşak bir sabun ve su ile temizlenmesi gerekir. Akrebin soktuğu bölgeye buz yardımıyla kompres uygulanarak o bölgenin serin tutulması sağlanmalıdır. Bu işlem, şişliğin hafifletilmesinin yanı sıra ağrıların azaltılmasına da destek olabilir. Yutmada güçlük yaşanıyorsa, sıvı yada katı yiyeceklerin tüketilmemesi önerilir. Lüzumlu durumlarda ağrı kesiciye başvurulabilir. Bunların yanı sıra etkin bir akrep sokması ilk yardım müdahalesi için, akrebin uzaklaştırıldığından güvenilir olduktan sonrasında akrebin ne renk bulunduğunu hatırlamaya çalışmak ya da mümkünse bir telefon yardımıyla fotoğrafının çekilmesi gerekir. Bu akrebin zehirli olup olmadığı mevzusunda doktora data vermeye destek verir. Akrebi yakalayıp kapalı bir poşete koymaya çalışmak yanlış bir fikirdir. Şundan dolayı bu ikinci kez akrep ısırması ile karşılaşmaya niçin olabilir.

Akrep Sokması Tedavisi

Çoğunlukla akrep ısırması tıbbi tedaviyi gerektirmez. Sadece semptomlar şiddetli ise, bir hastaneye gitmek gerekebilir. Ağrıyı tedavi etmek için damardan (intravenöz olarak) ilaç verilebilir. Semptomların ilerlemesini önlemek ve denetlemek amacıyla, semptomatik destek tedavi ve antivenom tedavisini verilebilir. Antivenom, semptomlar gelişmeden ilkin verilirse daha çok tesirini gösterir. Bu yüzden hastanelere uzak, kırsal kesimlerdeki acil servislerde önleyici olması tedavi için ilk olarak antivenom(panzehir) verilir. Bunların yanı sıra doktorun uygulayacağı akrep sokması tedavisi mevzusunda belirleyici olan kriter, zehrin kendisinden ziyade alerjik bir reaksiyondan kaynaklı belirli semptomlara niçin olması ve semptomların şiddetinin ne kadar olduğudur.

Akrep Sokması Hangi Doktora / Bölüme Gidilmeli?

Akrepler çoğu zaman yakacak odun, elbise, çarşaf, ayakkabı ve çöp kovalarında saklanır, bundan dolayı bu şeyleri tutarken dikkatli olunmalıdır. Daha sıcak mevsimlerde, yürüyüş yaparken yada kamp yaparken görülme olasılığı daha yüksektir. Akrep sokmaları çoğunlukla el, kol, ayak ve bacaklar şeklinde duvar, toprak ve ağaç türündeki yüzeylerle en oldukça temas eden vücut bölgelerinde görülür. Kırsal kesim ya da kent merkezi şeklinde yaşanılan yere bağlı olarak akrep sokmasının tehlikeli olup olamayacağı değişim izah edebilir. Çoğunlukla akrep ısırması buz, ağrı kesiciler ve antihistaminikler yardımıyla yönetilebilir. Fakat minik çocuklarda yada yaşlılarda ya da alerjik reaksiyonları olanlarda, akrep ısırması olduğu durumda kesinlikle en yakın hastanenin acil servisine başvurulması gerekir.

Akrep Sokması Ölümcül mü?

Akrep zehri hem lokal hem de sistemik reaksiyonlar üretir. Lokal reaksiyonlar kaşıntı, ödem ve yanma ağrısı olan ekimozlardan oluşur. Zehir, kardiyovasküler bulgular, ardarda sersemlik hali, vücut ısısının düşmesi, huzursuzluk ve taşikardi şeklinde semptomlara niçin olur. Çoğunlukla olmasa da bir akrep sokması ölüme niçin olabilir. Sıhhatli yetişkinler çoğu zaman akrep sokmaları için tıbbi tedaviye gerekseme duymazken minik çocuklar ve yaşlılar ciddi komplikasyon riski altındadır. Dünya üstünde tahmini olarak 1500 akrep türünden yalnızda 30’unun ölümcül olabilecek kadar zehir ürettiği bilinmektedir. Akrep sokmaları ağrılıdır sadece nadiren yaşamı tehdit eder.

Akrep Sokması Sonrası

Akrep ısırması anlık olarak ısırılan bölgede şiddetli ağrıya niçin olabilir. Bazı sokmalar ise saatler içinde düzelen lokal ağrıya niçin olur. Akrep sokması sonrası lokalize ödem ve kaşıntı yaygın olarak gözlemlenir Bölgesel lenf düğümleri büyüyebilir ve göz kapaklarının şişmesi, mide bulantısı ve kusma ile karakterize alerjik bir tepki olabilir. Akrep türüne bağlı olarak, zehir ağrıya yada sinir sistemini etkileyebilir ve öteki ciddi sıhhat problemlerine niçin olabilir. Bu problemler kalp, solunum ve kas sorunlarını içerebilir. Bir akrep sokmasından sonrasında şiddetli semptomlar görülürse, acilen en yakın sıhhat kuruluşundan tıbbi yardım almak gerekir.

Akrep Sokması Ağrısı Ne kadar Sürer?

Akrep sokması sonrası lokal reaksiyonlar 7-10 gün içinde sürer. Çoğu zaman oldukça büyük değillerdir ve birkaç gün içinde azalarak silinirler.

Daha şiddetli ısırıklar birkaç gün daha çok ağrı, ateş ve kas ağrılarına ve cildinizde daha ciddi yaralanmalara niçin olabilir.

Bazı ısırıklar, ilk 15 ila 36 saat içinde kabarcıkların oluşmasına niçin olabilir. Kabarcıklar oluştuktan sonraki bigün içinde sızlamalar meydana gelir, bu da ağrıların artmasına niçin olur.

Zehir, ısırık çevresindeki deri ve altta yatan dokunun hayatını kaybetmesine niçin olabilir. Cilt çoğu zaman kararır ve ciltte ülser oluşabilir. Bir bölgede cildin hayatını kaybetmesine yol açan ısırıkların devamlı ve detaylı olarak takip edilmesi gerekir.